Преземи

Повеќе детали за параметрите на производите, посеопфатно техничко упатство, обратете се на нашиот PDF или контактирајте не директно.
FCC ID 2AIWWPD-V3 FDS TC492637
FCC ID 2AIWWPD-V3 FDS TC492637Преземи
Сертификација PD-MV1005 1006 1012
Сертификација PD-MV1005 1006 1012Преземи
Грант на ФЦЦ - ДХХ
Грант на ФЦЦ - ДХХПреземи
Сертификат Финален-PD-V1
Сертификат Финален-PD-V1Преземи
Сертификат Конечен PD-V8
Сертификат Конечен PD-V8Преземи
C03-B0 RED финале
C03-B0 RED финалеПреземи