Вести

Драго ни е да споделиме со вас за резултатите од нашата работа, новостите за компанијата и да ви дадеме навремен развој и назначување и отстранување на вработените