Светилка со сензор за соларна енергија

Светилката со сензор за соларна енергија користи соларни панели за полнење батерии што се полнат. Кога има доволно сончева светлина, соларните панели генерираат струја и напон под светлината за полнење на батериите. Во текот на ноќта, излезната моќност на батеријата до товарот се контролира со интелигентен прекинувач за контрола на инфрацрвени зраци и светлина.