​Избор на вистинско ниво на децибели - дизајн на звукот на алармот во критичните моменти

2023-10-12

Во современото општество, сирените се составен дел од животот и тие играат витална улога во критичните моменти. Сепак, изборот на соодветно ниво на децибели станува клучна тема воалармдизајн на звук. Децибелите се мерка за интензитетот на звукот, а вистинскиот избор на децибели може да влијае на тоа како луѓето перцепираат и реагираат на итен случај.


Ниски децибели (<85 децибели)алармисе погодни за релативно тивки средини или прилики каде што се потребни предупредувања со мала јачина. Тие вклучуваат потсетници во собата, канцелариски предупредувања или други ситуации кои не мора да предизвикуваат прекини. Алармите со ниски децибели се дизајнирани да се фокусираат повеќе на нежни потсетници за да се избегне непотребна паника или пречки.


Алармите со средни децибели (85-100 децибели) се погодни за општи потсетници и прилики за аларм, како што се аларми против кражба во продавници, аларми за производни линии во фабрики итн. Овие звуци се доволно гласни за да го привлечат вниманието на луѓето, но обично не предизвикуваат долготрајни непријатности во слухот.


Алармите со високи децибели (>100 децибели) обично се користат за итни случаи кои бараат широко распространето внимание, како што се аларми за пожар, аларми на полициски возила итн. Овие аларми се толку гласни што можат да ја прекинат бучавата и брзо да ги алармираат луѓето. Тие често се користат на отворено или на големи отворени простори за да се осигура дека информациите можат да стигнат колку што е можно подалеку во случај на итност.


Сепак, изборот на децибели не зависи само од дизајнот наалармсебе, но и на нивото и растојанието на амбиенталната бучава. Фреквенцијата и моделот на звуците на алармот се исто така важни фактори при изборот. Дизајнерите мора внимателно да ги измерат овие фактори за да се осигураат дека алармите се ефективни во пренесувањето на предупредувачките пораки во дадена средина.