Кои се паметните решенија за аларм за чад?

2021-01-18

Аларм за чад, други имиња аларм за чад, сензор за чад, сензор за чад итн. Напојуван од автобусот, автобусот може да се поврзе со повеќе мрежи и контролор за аларм за пожар, комуникација за да се формира алармен систем, аларм сцена без звук, домаќин има звук и светлосна линија, овој вид уред за аларм за чад обично се нарекува детектор за чад. Детектори за чад со или без адресен код.

Интелигентно решение за аларм за чад:

1. Аларм за јонски чад: постои комора за јонизација. Елементот на зрачење што се користи во јонската комора - америциум 241 (Ам241), со интензитет од околу 0,8 микрокури, е во рамнотежна состојба на електричното поле во нормална состојба.

2. Фотоелектричен аларм за чад: има оптички лавиринт, опремен со инфрацрвена цевка, инфрацрвена цевка за прием на без чад кога не добива инфрацрвена светлина од инфрацрвена цевка, кога чад во оптички лавиринт со помош на рефракција, рефлексија, примачка цевка ја прима инфрацрвената светлина, интелигентен аларм коло процени дали е повеќе од праг, ако е повеќе од аларм.