Компаниски спортовиАктивности

Tug Of War


Кошарка


Пинг Понг
Годишен состанок
Противпожарна вежба

Во 2019 г


Во 2020 година